Logo Midden Nedeland Makelaars

Onteigening en schadeloosstelling

Wat is (grond) onteigening?

Uw woning, grond of bedrijfspand ligt in een gebied waar de overheid, gemeente of een provincie een project wil uitvoeren. Hierbij valt te denken aan grote nieuwbouwprojecten, industrieterreinen en de aanleg van wegen, waterwegen en spoorlijnen (infrastructuur). Als u het met de overheid niet eens wordt over de schadevergoeding, kan de overheid besluiten u te onteigenen. U moet uw bedrijf of woning dan gedwongen verlaten.

Onteigening en verplaatsing

Bij onteigening van een onroerende zaak is het van belang rekening te houden met een aantal voor- en nadelen. Zo kunt u te maken krijgen met financieringsschade of verplaatsingsschade. Dit kan gelden als u uw bedrijf, als gevolg van de onteigening, elders moet vestigen. Ook kunt u in veel gevallen gebruikmaken van gratis advies van de onteigeningsdeskundige en/of de rentmeester.

Gratis advies van de onteigeningsdeskundige

Hebt u te maken met een onteigening door een overheidsorgaan of met een projectontwikkelaar die uw onroerende zaak wil aankopen? Dan kunt u gratis advies krijgen van een onteigeningsdeskundige en/of de rentmeester. De deskundigekosten worden namelijk vergoed mits deze redelijk zijn (dubbele redelijkheidstoets). Binnen de afdeling agrarisch en landelijk vastgoed bij Midden Nederland Makelaars weten wij uit ervaring dat een emotionele band met het onroerend goed vaak voorkomt. Mede hierdoor kan een onteigeningsproces bedreigend overkomen. Een onpartijdige onteigeningsdeskundige kan u voorzien van het beste advies in een zo complexe situatie. De onteigeningsdeskundigen van Midden Nederland Makelaars zijn ingeschreven in het register van DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding) of bij het LRGD (Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen). Jaap Ridderhof is als onteigeningsdeskundige en rentmeester in beide registers vertegenwoordigd.

Verplaatsing als gevolg van onteigening: veelal financieringsschade

Als de eigenaar het bedrijf moet verplaatsen als gevolg van onteigening, spreekt men van een reconstructie. De eigenaar koopt dan elders een soortgelijke onroerende zaak terug of kiest voor nieuwbouw. In veel gevallen is het vrijkomende kapitaal van de onteigening echter niet toereikend voor de nieuwe huisvesting. Voor de bekostiging van het resterende gedeelte moet de eigenaar dan een (extra) financiering afsluiten. In dat geval spreken we van financieringsschade. De kosten voor deze extra financiering komen voor een schadevergoeding in aanmerking. Dit geldt voor zowel eenmalige als terugkerende schade.

Schakel de onteigeningsdeskundige zo snel mogelijk in voor schadeloosstelling

De onderhandelingen, procedures en berekeningen die gepaard gaan met een onteigening vragen om specialistische kennis. Neem daarom voor advies, contact op met onze
onteigeningsdeskundige/rentmeester. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk en bij voorkeur in de beginfase te doen. De onteigeningsdeskundige regelt de onderhandelingen met de overheid of de projectontwikkelaar voor u. Daarnaast biedt de onteigeningsdeskundige advies en begeleiding gedurende het traject, met als doel dat u ten minste een integrale schadeloosstelling ontvangt. Voorbeelden van onteigening waarbij de onteigeningsdeskundige van Midden Nederland Makelaars een belangrijke rol heeft gespeeld zijn: verbreding A1 – A28 (knooppunt Hoevelaken), rondweg Voorthuizen en nu bij de rondweg Barneveld.

Inkomstenschade als gevolg van onteigening

Krijgt uw onroerende zaak een nieuwe winstgevende bestemming, zoals wonen of industrie? Dan hebt u recht op de extra positieve meerwaarde die uw bezit zal verkrijgen. Uw vermogenspositie mag namelijk niet verminderen als gevolg van een onteigening. In sommige gevallen wordt ook aantasting in uw inkomsten volledig vergoed. Dit is de zogenoemde inkomstenschade.

Planschade agrarisch bedrijf bij wijziging bestemmingsplan

Mocht de overheid het bestemmingsplan wijzigen, dan kan dat nadelige gevolgen hebben voor u. Zo is het mogelijk dat u te maken krijgt met een waardevermindering van uw onroerend goed of dat er sprake is van inkomstenderving. Daarnaast zijn uitzichtverlies, het aantasten van de privacy, een verslechtering van milieuomstandigheden en een toename van geluidsoverlast reële risico’s bij een wijziging van het bestemmingsplan. Midden Nederland Makelaars staat u graag bij gedurende het indienen van planschade bij uw gemeente. Onze deskundigheid zetten we graag voor u in, om zo de kans op een schadevergoeding zo groot mogelijk te maken.

Aangesloten en gecertificeerd bij: