Logo Midden Nedeland Makelaars

Ruimtelijke ordening en milieu

De specialisten van Midden Nederland Makelaars weten alles over ruimtelijke ordening en milieu. Wijziging van een bestemmingsplan of de functiewijziging van een gebouw of stuk grond vereist vakkennis. Alleen een zeer gedegen onderbouwing biedt de agrarisch ondernemer namelijk mogelijkheden. Wij adviseren u en zorgen voor een professionele onderbouwing.

Wijziging bestemmingsplan met behulp van de agrarisch makelaar

Als een bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan, volgt er een procedure bij de gemeente. Midden Nederland zorgt voor de benodigde onderzoeken en begeleidt het proces. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de geur- en stankcirkel of een bodemonderzoek. Alle benodigde onderzoeken gaan samen met een onderbouwing naar de gemeente. Het doel is om het bestemmingsplan in uw voordeel te wijzigen. Ook bij een functiewijziging van schuren schakelt u, als agrarisch ondernemer, ons in.

Milieudeskundige voor agrarisch onroerend goed

Alle bedrijven die onder de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) vallen, zijn sinds 2018 verplicht om een m.e.r.-startnotitie op te stellen voor het indienen van een omgevingsvergunning. M.e.r. staat voor Milieu Effect Rapportage. Centraal in de m.e.r.-beoordelingprocedure staat de notitie over de mogelijkheid van belangrijke nadelige milieugevolgen. Na het indienen van de omgevingsvergunning volgt er een formeel besluit over de noodzaak tot verder onderzoek naar de milieu-effecten.

Voor de agrarisch ondernemer is het verder belangrijk om te weten welke mogelijkheden de uitgebreide wet- en regelgeving biedt. De gespecialiseerde milieudeskundige van Midden Nederland Makelaars heeft de kennis en ervaring in huis om u te adviseren en ondersteunen bij:

  • de aanvraag van een omgevingsvergunning (bouw- en milieuzaken);
  • het melding maken van een activiteitenbesluit;
  • de aanvraag van een natuurbeschermingsvergunning;
  • aanpassing van het bestemmingsplan/functiewijziging;
  • de verkoop van sloopmeters.

Schakel vandaag nog de agrarisch specialist van Midden Nederland Makelaars in voor ruimtelijke ordening en milieu.

Kom in contact met Midden Nederland Makelaars

Bij het versturen van dit formulier gaat u akkoord met de privacyvoorwaarden.
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aangesloten en gecertificeerd bij: