Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek wordt periodiek een vast bedrag afgelost. De verschuldigde rente wordt berekend over de nog openstaande schuld. Omdat u steeds minder rente betaalt over een lager wordende schuld, dalen zowel de bruto als de netto maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek.

Hoge netto maandlasten bij lineaire hypotheek

In het begin zijn de maandlasten hoog. De hoofdsom is dan nog hoog, dus wordt er veel rente betaald. Deze hypotheekvorm is geschikt als u voldoende inkomen hebt om de maandlasten in het begin van de looptijd te kunnen betalen.

Lineaire hypotheek

Wat zijn de voordelen van een lineaire hypotheek?

  • Bij de lineaire hypotheek lost u maandelijks een vast bedrag af. Uw schuld wordt dus iedere maand snel kleiner.
  • Omdat u rente betaalt over een steeds kleiner wordende schuld, zal de maandlast gedurende de looptijd van de hypotheek afnemen.
  • Aan het einde van de looptijd van de hypotheek heeft u geen schuld meer. U hebt uw huis dan volledig in eigendom zonder schuld.
  • Gerekend over de gehele looptijd van de hypotheek, betaalt u bij deze hypotheekvorm de minste rentelasten.

Wat zijn de nadelen van een lineaire hypotheek?

  • Omdat u in het begin nog weinig hebt afgelost, hebt u de eerste jaren hoge maandlasten.
  • Doordat u maandelijks aflost op de hypotheekschuld, neemt het fiscale voordeel gedurende de looptijd van de hypotheek af.
  • Bij een lineaire hypotheek is er sprake van beperkt inflatievoordeel: dankzij de inflatie neemt de relatieve waarde van de hypotheekschuld in de loop van de tijd af. Indien u in het begin van de looptijd van de hypotheek veel aflost, profiteert u minder van deze relatieve waardevermindering.

Meer weten?

Maak een afspraak met een hypotheekadviseur voor een gratis oriëntatiegesprek.

Afspraak maken