Overlijdensrisicoverzekering

Bij overlijden van een van de partners gaat het gezinsinkomen er veelal (fors) op achteruit. Een overlijdensrisicoverzekering is bedoeld om in zo’n geval de financiële zorgen weg te nemen of te beperken. Toch is dit een onderwerp waarover de meeste mensen natuurlijk liever niet nadenken. Hebt u al een overlijdensrisicoverzekering voor uzelf en uw partner afgesloten? De onafhankelijke hypotheekadviseur van Midden Nederland helpt u graag met het vinden van de best passende overlijdensrisicoverzekering.

Overlijdensrisicoverzekering om de hypotheek te betalen

Hoeveel hypotheek is na overlijden nog verantwoord en wat hebben nabestaanden nodig om de hypotheek te kunnen blijven betalen? Bij een overlijden heeft de achterblijvende partner mogelijk recht op een ANW-uitkering en/of een nabestaandenpensioen. Dit zijn mogelijke uitkeringen die de achterblijvende partner krijgt als de hypotheekaanvrager overlijdt.

Het is verstandig de overlijdensrisicoverzekering alvast te laten ingaan na ondertekening van de voorlopige koopovereenkomst of bij nieuwbouw de koop/aanneemovereenkomst.

Verschillende soorten overlijdensrisicoverzekeringen

Als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten, hebt u verschillende mogelijkheden. In grote lijnen zijn de mogelijkheden als volgt:

  • Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering. De hoogte van de uitkering is gedurende de gehele looptijd gelijk. Na het verstrijken van de looptijd wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd.
  • Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering. De uitkering daalt jaarlijks met een vast bedrag. Na het verstrijken van de looptijd wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd.
  • Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij deze vorm daalt de uitkering jaarlijks. Het uit te keren bedrag neemt aan het begin van de looptijd beperkt af en daalt later veel sterker. Na het verstrijken van de gehele looptijd van de overlijdensrisicoverzekering wordt er bij overlijden niets meer uitgekeerd.

De onafhankelijk financieel adviseur van Midden Nederland Hypotheken vertelt u graag meer over de overlijdensrisicoverzekering.

Meer weten?

Maak een afspraak met een hypotheekadviseur van Midden Nederland Hypotheken voor een gratis oriëntatiegesprek

Afspraak maken