Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als Midden Nederland Hypotheken omgaat met uw gegevens.

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met zijn persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze Privacy verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Midden Nederland Hypotheken verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze dienstverlening. Hieronder treft u een niet limitatieve opsomming van de persoonsgegevens aan die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Midden Nederland Hypotheken verwerkt daarnaast bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Hieronder treft u een niet limitatieve opsomming van bijzondere persoonsgegevens aan die wij verwerken:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens over uw financiële situatie
 • Gezondheid
 • Strafrechtelijk verleden

Waarom we gegevens nodig hebben

Midden Nederland Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de overeenkomst
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor promotie- of marketingdoeleinden
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Als uw persoonsgegevens niet langer voor de hiervoor genoemde doeleinden noodzakelijk zijn, dan kunnen wij de gegevens bewaren voor archiefdoeleinden. Midden Nederland Hypotheken streeft ernaar uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan strikt nodig is.

Delen met anderen

Midden Nederland Hypotheken deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. In kaart brengen websitebezoek Midden Nederland Hypotheken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Midden Nederland Hypotheken maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Midden Nederland Hypotheken te kunnen verstrekker en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Midden Nederland Hypotheken heeft hier geen invloed op. Midden Nederland Hypotheken heeft Google geen toestemming gegeven om via Midden Nederland Hypotheken verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere doeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen door een email te sturen naar hypotheek@middennederlandhypotheken.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Midden Nederland Hypotheken zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Midden Nederland Hypotheken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Midden Nederland Hypotheken maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via hypotheek@middennederlandhypotheken.nl. De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: 1488312

Download onze privacy verklaring hier in PDF formaat.