(Bank)spaarhypotheek

Een (bank)spaarhypotheek is een hypotheekvorm waarbij het te verwachten belastingvoordeel een doorslaggevende rol speelt. De lening wordt in principe pas op de einddatum afgelost. Daarom bent u gedurende de gehele looptijd rente verschuldigd over de volle hypotheek. Fiscaal levert dat dus de maximale aftrek op. Mits deze hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten.

Rente en premie bij een (bank)spaarhypotheek

Een (bank)spaarhypotheek bestaat uit twee delen: een hypothecaire lening en een spaarverzekering. De aflossing van de lening gebeurt met de gegarandeerde uitkering van de spaarpolis of spaarrekening waar u gedurende de looptijd van de lening premie of inleg voor betaalt. In geval van overlijden voor de einddatum de lening wordt bij de spaarhypotheek meestal geheel afgelost met de polisuitkering die dan plaats vindt. Bij de bankspaarhypotheek wordt de opgebouwde waarde op de spaarrekening uitgekeerd.

Een kenmerk van de spaarhypotheek is dat de rente die wordt betaald voor de hypotheek gelijk is aan het rendement in de spaarverzekering. Hierdoor wordt een eventueel toekomstige verhoging van de hypotheekrente deels gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Dit leidt ertoe dat de netto maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij andere hypotheekvormen. In tegenstelling tot een spaarhypotheek wordt bij de bankspaarhypotheek standaard geen overlijdensrisico afgedekt. Bij overlijden valt alleen het opgebouwde vermogen vrij. Indien een aanvullende overlijdensrisicodekking wel gewenst is, dient daarvoor een losse overlijdensrisicoverzekering afgesloten te worden

Bankspaarhypotheek

Wat zijn de voordelen van een (bank)spaarhypotheek?

  • Bij de (bank)spaarhypotheek wordt tijdens de looptijd niet afgelost. Hierdoor profiteert u optimaal van de hypotheekrenteaftrek.
  • Bij een gelijkblijvende rente heeft u constante bruto en netto maandlasten.
  • Door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente worden eventuele renteschommelingen tijdens de looptijd van de hypotheek gedempt.
  • Er kan belastingvrij vermogen worden opgebouwd in de spaarverzekering of op de spaarrekening.
  • Aan het einde van de looptijd van de hypotheek heeft u geen schuld meer. U heeft uw huis dan volledig in eigendom zonder schuld.

Wat zijn de nadelen van een (bank)spaarhypotheek?

  • In een spaarhypotheek zit altijd een overlijdensrisicoverzekering verwerkt. Dit hoeft niet altijd gunstig te zijn. Bij een bankspaarhypotheek behoort standaard geen overlijdensrisicoverzekering.
  • Bij de spaarhypotheek bent u meestal gebonden aan één instelling voor wat betreft lenen, sparen en verzekeren.
  • Bij een bankspaarhypotheek valt het opgebouwde bedrag op de spaarrekening bij overlijden in de nalatenschap.

Meer weten

Maak een afspraak met een hypotheekadviseur voor een gratis oriëntatiegesprek.

Afspraak maken