Woonlastenverzekering

Met een woonlastenverzekering stelt u de betaling van uw woonlasten zeker voor als u onverhoopt langdurig arbeidsongeschikt raakt. Ook bij werkloosheid biedt een woonlastenverzekering uitkomst. Mocht u te maken krijgen met vangnetten als WW en bijstand, dan is een aanzienlijke inkomensterugval meestal onvermijdelijk. Het betalen van de hypotheek en andere vaste lasten kan dan een probleem worden. Met een woonlastenverzekering voorkomt u dat u uw huis noodgedwongen moet verkopen.

U hebt een leuke baan met een vast inkomen en een eigen huis. De hypotheek en uw andere vaste lasten kunt u prima betalen van uw salaris. Maar wat nu als dit inkomen komt te vervallen door arbeidsongeschiktheid of werkloosheid?

Inkomensterugval bij langdurige ziekte en werkeloosheid

U bent ziek; dat is een vervelende situatie. Meestal bent u na een paar dagen weer beter, maar het kan ook zijn dat u voor langere tijd bent uitgeschakeld. Uw werkgever moet uw loon doorbetalen in de eerste 2 jaar van uw ziekte. De hoogte van de uitkering ligt in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het laatstverdiende loon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het laatstverdiende loon. De uitkering is echter wel aan een maximum gebonden.   Als u na 2 jaar nog niet aan het werk bent, wordt bekeken of u een arbeidsongeschiktheiduitkering kunt krijgen. U komt dan in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). In inkomen doet u een flinke stap terug.

Werknemers zijn op basis van de werkloosheidswet (WW) verplicht verzekerd tegen werkloosheid. Bij langdurige werkloosheid is er het vangnet van de bijstand. Er is ook in dit geval sprake van een aanzienlijke inkomensterugval.

Woonlastenverzekering voorkomt dat u uw huis moet verlaten

Veel mensen denken dat de werkgever of de overheid een goede verzekering heeft geregeld voor bij langdurige ziekte of werkeloosheid. Het tegendeel is helaas waar. Bij inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid en werkloosheid blijken mensen vaak helemaal niet zo goed verzekerd te zijn als ze altijd dachten. Ineens blijken de vaste lasten toch wel erg te drukken op het verminderde inkomen. Met een woonlastenverzekering voorkomt u dit.

Met een woonlastenverzekering kunt u de betaling van uw woonlasten veilig stellen. U bepaalt zelf welk deel van uw woonlasten u verzekert. Of u nu huurder of huiseigenaar bent, met deze verzekering stelt u de betaling van uw vaste woonlasten van uw woonhuis veilig. Zo voorkomt u het risico naar andere, wellicht kleinere en minder geschikte woonruimte te moeten uitkijken.

Een woonlastenverzekering voor uw persoonlijke situatie

Of een woonlastenverzekering verstandig is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarnaast is het belangrijk om af te wegen in welke mate u risico loopt en vooral wenst te lopen. Daarbij is het goed u uitgebreid te laten voorlichten door een deskundig financieel adviseur. De onafhankelijk financieel adviseur van Midden Nederland Hypotheken vertelt u graag alles over de woonlastenverzekering.

Meer weten?

Maak een afspraak met een hypotheekadviseur van Midden Nederland Hypotheken voor een gratis oriëntatiegesprek

Afspraak maken